אז הקורונה הגיע אלינו בגדול, כולנו סובלים בביתעם הסגר הנוראי הזה אבל אולי משהו אחד טוב יצא מזה? אולי זה הזמן לעצב את הבית מחדש,לתכנן...